Verzorgen van bloemen

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

 • Snijbloemen
 • Bloemen verzorgen
 • Tips voor verzorging van snijbloemen
 • Fabeltjes 

SNIJBLOEMEN

Snijbloemen zijn alle bloemen die in afgesneden toestand worden verhandeld. Het gaat hier vooral om geteelde soorten, maar ook soorten uit de eigen tuin of wilde bloemen kunnen als snijbloem worden aangemerkt. Kenmerkend voor snijbloemen is dat ze minimaal een aantal dagen in water goed blijven. 

BLOEMEN VERZORGEN

Dit is gebaseerd op drie belangrijke principes:

 • Koop altijd bloemen die in het juiste snijstadium zijn geoogst, dit verschilt per soort. Het kan gaan om gesloten knoppen of om open bloemen.
 • Gebruik altijd schone emmers of vazen. Doe hierin via de Chrysal doseer unit (door de bloemist of groothandel) leidingwater dat wordt vermengd met de juiste concentratie en soort voeding.
 • Behandel de bloemen direct na ontvangst. Verwijder het teveel aan blad. Haal beschadigd blad en bloemen weg. Verwijder ook overbodige zijscheuten. Snijd de steel schuin aan en zet de steel direct in het water.

Als bloemen niet juist worden behandeld, dan zullen ze niet lang mooi zijn. Knoppen verdrogen of vallen af. De bloem komt niet open, verkleurt voortijdig of gaat hangen. Het blad wordt dan snel geel of valt af. Als bloemen te lang droog liggen zullen ze zelfs nadat ze zijn aangesneden niet meer bloeien, ze kunnen in de knop sterven of direct gaan hangen. Vuil water met daarin veel bacteriën is dodelijk voor alle bloemen. Tocht is slecht omdat de bloem dan gaat hangen vanwege te hoge verdampingssnelheid. Bloemen die te dicht op elkaar zijn verpakt gaan schimmelen. Dit gebeurt ook als er te veel in een emmer staan. Ook zijn gassen, rook en ethyleen heel schadelijk, veel bloemen krimpen, laten blad vallen, misvormen en dergelijke.

Vaasleven

Hiermee wordt bedoeld het aantal dagen dat de consument thuis nog plezier heeft aan de bloemen; in de vaas dus. Dit wordt ook wel de houdbaarheid genoemd.

Algemene omstandigheden

Zet de bloemen op schoon water in schone emmers en gevuld met de juiste concentratie verzorgingsmiddel, let ook op het volgende:

 • de omgevingstemperatuur moet juist zijn
 • tocht moet voorkomen worden
 • een droogligperiode mag niet te lang zijn
 • sommige soorten mogen beslist niet droog liggen
 • afsnijden vóór het op water zetten
 • bloemen niet te dicht op elkaar zetten
 • niet te stevig verpakken of in dozen doen
 • voorkom ethyleenschade (niet bij rijp fruit zetten of roken)
 • niet te hoge luchtvochtigheid
 • controleer het water op bacteriën met behulp van dipslides (bloemist)

Zeven verzorgingsregels

 • Koop bloemen die in het juiste snijstadium zijn geoogst.
 • Zorg voor schone emmers en vazen; maak deze schoon met Chrysal Cleaner of een biologisch product.
 • Gebruik schoon water, ca 12 cm in de emmer is voldoende.
 • Voeg de juiste hoeveelheid concentratie verzorgingsmiddel toe en kies het juiste Chrysal product.
 • Verwijder overtollig blad en zijscheuten.
 • Snij de steel schuin aan onder hoek van 45 graden met een scherp mes. Knippen met een scherpe snoeischaar kan ook.
 • Snij ingedroogde stelen of witte ondereinden af (niet bij Hyacinthus). 

TIPS VOOR DE VERZORGING VAN SNIJBLOEMEN

 • Zorg ervoor dat de bloemen tijdens het transport niet te lijden hebben van beschadiging, koude of warmte.
 • Snij direct na thuiskomst of ontvangst ca. 1 á 2 cm van de steel af (hyacinten niet afsnijden). Doe dit met een scherp mes en onder een schuine hoek van 45 graden. Snij bij een ingedroogde houtige steel 5 á 10 cm. van de steel af. Een extra lange insnede of aansnijding maken is zinloos en geeft meer bacteriewerking. Snijd bij bolgewassen het witte ondereind van de steel af (behalve bij de hyacint). Bij Hyacinthus moet het onderste bolbodemdeel aan de steel blijven. Snijd het ingedroogde einde van de steel af. Snijd nooit een bloem af op de plaats van een stengellid. Stelen met een scherpe snoeischaar afknippen is ook goed.
 • Doe in een schone vaas schoon koud (kraanwatertemperatuur of kouder) water met een geëigend verzorgingsmiddel. Zet Bouvardia en Dendranthema de eerste keer op koud water van enkele graden Celsius.
 • Zet houtige gewassen, Euphorbia, Mimosa, Helianthus eventueel op gewoon koud water en snijd bij Euphorbia het eventueel verbrande deel er af. Warm water wordt door houtige soorten soms schijnbaar gemakkelijker opgenomen, maar koud water is meestal het beste. Heet water is fout. Houdt bij Mimosa nog enkele uren de zak over de bloemen zodat ze beter open komen.
 • Plaats direct na het afsnijden de bloemen in de vaas.
 • Indien de bloemen bij ontvangst slap zijn of het te koud hebben, snijd dan 5 cm van de steel af en laat ze in papier (liefst watervast) ca. 3 uur in een koele ruimte water opnemen en herstellen.
 • Verwijder altijd overtollig blad en onvolgroeide of overbodige zijscheuten.
 • Zet de bloemen niet op de tocht, niet in de zon en niet boven de verwarming.
 • Snijd bij sterk watervervuilende bloemen, om de 2 á 3 dagen opnieuw een stukje van de steel af en plaats de bloemen opnieuw in schoon water met Chrysal. Maak de vaas weer goed schoon. Dit is vooral van belang als bloemen warm staan of als er sterk watervervuilende bloemen worden gebruikt. Als in het hele traject Chrysal is gebruikt kan het opnieuw afsnijden meestal achterwege blijven.
 • Snijd bloemen met een zachte steel altijd met een scherp mes schuin af. Knippen met een botte tang beschadigd de steel en daardoor kan deze nauwelijks meer water opnemen. Knippen met een scherpe tang is niet echt bezwaarlijk.
 • Schrap nooit de stelen kaal, breek ze niet af en sla ze ook niet plat, snij ze niet in de lengte in.
 • Geef uw vaas bloemen of het bloemstuk elke dag water; vul een bloemstuk altijd direct na ontvangst bij met water met daarin een verzorgingsmiddel.
 • Plaats bloemen niet in een blank metalen vaas of emmer. Als ijzer met een snijbloemenvoedsel in aanraking komt dan ontstaan door de hoge zuurgraad schadelijke stoffen; metalen gaan oxideren. Plaats een plastic binnenvaas of verf de vaas aan de binnenzijde met een zuurbestendige verf of coating.
 • Glazen vazen zijn ideaal voor bloemen omdat de waterstand en de kwaliteit van het water gemakkelijk kan worden gecontroleerd. Ook het schoonmaken is door de gladde structuur gemakkelijk. Wel kan door leidingwater kalkaanslag ontstaan, dit kunt u verwijderen met azijn.
 • Combineer trekheesters zoals seringen (in de wintertijd) alleen samen met andere houtige gewassen indien u seringenchrysal gebruikt. Dit middel verdunt het water en bevat een aangepaste voedingstof. Indien u andere bloemen in dit middel plaatst dan nemen deze te veel water en voeding op en vergiftigen zichzelf waardoor ze snel vergelen en verdrogen. Indien u een universele Chrysal gebruikt kunt u alle bloemen combineren.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van bladglansmiddelen. Indien deze dik worden aangebracht zal het blad sneller vergelen en korter houdbaar zijn. Het geeft ook een lelijk effect.
 • Maak emmers, vazen, schalen direct na gebruik altijd goed schoon met Chrysal Cleaner of een biologisch middel, heet water en een borstel doen al wonderen. Zet ze ondersteboven te drogen.

FABELTJES

Er zijn een groot aantal 'waar of niet waar' zijnde, verzorgingstips een eigen leven gaan leiden. Het volgende moet u beslist niet doen:

 • koperen munt in het water
 • jenever in het water
 • zout in het water
 • Een fabeltje is dat u de stelen van bloemen moet platslaan of kneuzen en daarna in de vaas zetten. Als de stelen worden platgeslagen of gekneust dan bevorderd dit namelijk de bateriën groei en uw bloemen zullen dan korter staan.